Taflenni Heriau

Mae’r taflenni heriau ,un i bob un o’r gweithgareddau,yn cynnwys disgrifiad byr o’r gweithgaredd,yr amcan addysgol, trefn y sesiwn ,y sgiliau penodol byddwn yn cyfeirio at a’r cyfarpar bydd XLWales yn dod i’r dosbarth.

Cliciwch yma i lawrlwytho ac argraffu eich dewisiadau.

Taflenni heriau i’r Cyfnod Sylfaen

 Blodyn  Catref Eirth
 Cracer nadolig  Eirth ar y ffordd
 Ffyrc tiwnio  Gemwaith
 Goleuni Gwych  Goleudy
 Gwthio a thynnu  Magnedau hudol
 Maes chwarae  Melin Wynt
 Pontio’r Bwlch  Parc Thema
 Technoleg Castell  Symud u llwyth

Taflenni heriau Cyfnod Allweddol 2

999 Balwnau wedi’u rhewi
Bys ar y Pyls Cadarn fel y Graig
Catref Eirth Cracer nadolig
Eirth ar y ffordd Ffyrc Tiwnio
Gofal lladron Goleudy
Goleuni gwych Gwithio a thynnu
Melin Wynt Parc Thema
Pontio’r Bwlch Problem bach y glowyr
Symud y llwyth Technoleg Castell
Trap llygod Wedi ei danio